Enviromentální sociální podnik Biobýt

Podnik na zpracování ovoce – Biobýt Chotěnov – vznikl v roce 2018 za podpory MPSV a EU. Sídlíme v Chotěnově u Litomyšle, čp. 8, ve staré usedlosti, kterou jsme pořídili v roce 2016 a od té doby ji postupně rekonstruujeme.

V současné době v prostorách starého statku provozujeme novou moderní sušárnu ovoce a bylin, moštárnu, výrobnu džemů, povidel a sirupů. V menší míře také zpracováváme zeleninu, kterou v prostorách statku pěstujeme.

Impulsem pro vytvoření takovéto zpracovny ovoce byla v neposlední řadě i potřeba zpracování vlastního ovoce z našich ekologicky certifikovaných sadů v Chotěnově. Pěstujeme bio jablka, bio švestky a bio višně. Všechny tyto plody míří do naší zpracovny. Pro rozšíření našeho sortimentu poptáváme další druhy ovoce u jiných ekologických pěstitelů či drobných zemědělců v blízkém okolí.

Sady, které jsme postupně zakládali v letech 2009 – 2013, s láskou opečováváme, ale protože nejsme všemocní, zajistili jsme si jedinečnou výpomoc – včely. V prostoru sadů chováme vlastní včelstva, jejichž med je součástí naší nabídky.

Protože na správné hospodářství patří jak rostliny, tak živočichové, můžete se u nás setkat s běžnými domácími zvířaty. Chováme drůbež (slepice, kachny, husy), ovce, krávy (zatím jen telátka). Ovce i krávy mají stejně jako naše ovoce certifikát bio kvality.

Jsme rádi za prostředí, ve kterém žijeme, a rádi je sdílíme i s ostatními. Proto pořádáme letní příměstské tábory v Chotěnově na statku čp. 8 pro děti z blízkého okolí a hravé exkurze pro školy.

Nejaktuálnějším tématem našeho podniku je provoz vlastní pěstitelské pálenice, která byla nainstalována v podzimních měsících roku 2019. Po krátké sezóně pálení je dostatečně otestována a připravena na snad bohatější úrodu v letech příštích. Pálíme kvas pěstitelů v moderní destilační koloně. V případě zájmu nabízíme možnost uskladnění i založení kvasu.

– Čejkovi, Chotěnov