Exkurze v Chotěnově

V prostředí starého statku z části upraveného na zpracovnu ovoce (moštárnu, sušárnu) a pěstitelskou pálenici i přilehlých ekologických sadech a pastvinách Vám rádi představíme a ( v případě menších návštěvníků hravou formou) přiblížíme život na farmě. Prohlídku v "terénu" rádi doplňujeme besedou a posezením nad pracovními listy v krytých prostorách statku (pergola ve dvoře statku či učebna s dataprojektorem).

V závislosti na ročním období Vám rádi přiblížime práce na farmě - venku (péče o sady (hnojení, stříhání, ochrana před škůdci, sklizeň), pastviny a louky (spásání, seč, výroba sena/ senáže), bylinnou zahrádku (pletí, sklizeň), a hospodářská zvířata (krávy, ovce, drůbež - krmení, přehánění na pastviny, mazlení :-)) i vevnitř (zpracování úrody - moštování ve dvoře statku pomocí ručního lisu či ukázka moštovací linky v provozovně podniku, příprava ovoce na sušení, vaření džemů či povidel, výroba bylinných sirupů). Zamyslíme se nad proměnami farmy v průběhu roku, přirozenými obyvateli farmy (volně rostoucí rostliny, drobní živočichové a hmyz) a přínosu tohoto společenství nejen pro místní krajinu.

Samostatnou oblast tvoří exkurze v naší pálenici a kvasírně s výkladem. Přiblížíme vám proces přípravy ovocné pálenky - od utržení ovoce až po jeho "zkapalnění".

Standardní časový rozsah jedné exkurze je 90 minut (2 x 45 minut), ideální velikost skupinky je do 20 osob. V případě zájmu rádi přizpůsobíme obsah i časovou dotaci exkurze Vašim představám.

 

Více informací ohledně rezervace termínu či ceně za exkurzi řešíme individuálně na tel. 737 624 046 či e-mailu: jindrichcejka@seznam.cz (Jana Čejková).

 

Exkurze pro MŠ, ZŠ a skupinky s mladšími dětmi
 • Zdraví ze sadu - ovoce jako důležitá část jídelníčku
  • odkud se bere a je všechno ovoce stejně dobré?
 • Dětské hrátky se zvířátky - hospodářská zvířata a jejich užitek
  • nakrmíme kravičky či ovečky, možná dojde i na mazlení s jehňátky (telátka jen pohladíme :-) )
 • Ze zahrady do kuchyně
  • možnosti zpracování ovoce a bylinek
 • Cestou necestou - procházka všemi zákoutími farmy 
  • sad, hospodářká zvířata, pastviny volně rostoucí rostliny, drobní živočichové a hmyz, lokalita s výskytem chráněných rostlin

 

 

kontakt:

Jana Čejková, tel: 737 624 046

 

Exkurze pro SŠ a skupinky starších dětí či dospělých
 • Prohlídka farmy s výkladem
  • sady, pastviny, hospodářská zvířata, výskytiště vzácných druhů
  • režim ekologicky certifikovaného hospodaření
 • Prohlídka pálenice a kvasírny
  • proces přípravy kvasu
  • destilace
  • lihoměr
  • teplotní objemová roztažnost
  • legislativa pro pěstitelské pálení, spotřební daň z lihu
 • Prohlídka provozovny
  • stroje a nástroje na opracování i zpracování ovoce
  • moštárna, sušárna, vaření sirupů a povidel

kontakt:

Jana Čejková, tel: 737 624 046